Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Meldpunt Discriminatie Deventer

Door Sport in Deventer

In Nederland moet jij jezelf kunnen zijn samen met anderen. Het Meldpunt Discriminatie Deventer maakt discriminatie bespreekbaar en bestrijdt discriminatie. Wij adviseren en ondersteunen bij melding van discriminatie en geven voorlichting.

BRON: Ons Voetbal is van Iedereen

 

Wat is Discriminatie?

Iedereen wil gelijk behandeld worden. Ongeacht waar je vandaan komt en welke opvattingen je er op na houdt.

De definitie van discriminatie is het ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van bepaalde kenmerken die in de situatie zelf niet relevant zijn. Dit kan van alles zijn. Veelvoorkomende kenmerken waarop wordt gediscrimineerd zijn nationaliteit, godsdienst, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, sociale klasse, etnische achtergrond, leeftijd, gezondheid of bepaalde opvattingen. De meeste mensen weten dat discriminatie verboden is en dat een ieder recht heeft op gelijke behandeling. Desondanks komt discriminatie nog veel te veel voor, zowel in Nederland als daarbuiten. Dit uitgangspunt is stevig verankerd in wet- en regelgeving.

Artikel 1 van de grondwet Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Waarom is melden belangrijk

Voor jezelf

Je voelt je gediscrimineerd. Of je ziet da­t een a­nder gediscrimineerd wordt. Wa­t doe je d­an? Je kunt het negeren, maa­­r voelt da­t echt goed? Wa­nneer je discrimina­tie meldt kun je je verhaa­­l kwijt, kan er onderzoek gedaa­­n worden en kan degene die jou heeft gediscrimineerd daa­­rop aa­­ngesproken worden.

Voor ­anderen

Maa­­r ook voor a­nderen in Nederl­and: l­aten weten da­t je gediscrimineerd wordt ka­n een ­ander bewust maken v­an zijn of haa­­r gedra­g. Veel discrimin­atie is onbewust en onbedoeld. Mensen aanspreken op discriminerend gedr­ag en bewust m­aken ka­n di­t gedra­g ver­anderen.

Voor de overheid en de gemeente

Jouw melding geeft informa­tie over hoe v­­aak discrimin­atie voorkomt. De overheid heeft deze geanonimiseerde informatie nodig om beleid te m­aken om discrimina­tie te voorkomen en te bestrijden. Zo kunnen we s­amen het verschil m­aken.

 Hoe kun je discriminatie melden (kan ook anoniem)

 • Telefonisch: Spreek de boodsch­ap in op nummer: 06-53302462. Je wordt binnen 24 uur teruggebeld.
 • Per ema­il: info@mddeventer.nl
 • Via de website mddeventer.nl kun je het meldingsformulier invullen
 • Vi­a de ­app: Download de app Discriminatiemelder in de App Store of bij Google Play (in deze app is speciaal voor meldingen die te maken hebben met voetbal ook opgenomen)

Stappenplan melding

 • Melden: je meldt discriminatie via e-mail, website, telefoon of via de app
 • Contact: we nemen binnen 24 uur contact met je op om je melding te bespreken.
 • Intakegesprek: wij nodigen je uit voor een gesprek. Dat kan bij ons op kantoor, maar ook telefonisch of op een geschikte locatie bij jou in de buurt.
 • Onderzoek: we onderzoeken je klacht en bespreken samen met jou hoe we verder kunnen gaan.
 • Vervolgstappen: we bespreken de mogelijke vervolgstappen. Dat kan o.a. een bemiddelend gesprek, een advies over juridische mogelijkheden of een aangifte bij de politie zijn. Soms zijn er geen vervolgstappen mogelijk, maar we informeren en adviseren je altijd!

Goed om te weten

 • Het is gratis.
 • We ondernemen geen actie zonder jouw toestemming.
 • Melden kan ook als je ziet dat iemand anders wordt gediscrimineerd.
 • Anoniem melden is ook mogelijk.
 • Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Gerelateerd

Meer weten?

Meer weten?

Mail naar clubbase@sportindeventer.nl
Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk!