Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wijkmakelaar Sport- & Bewegen

Door Sport in Deventer

De wijkmakelaar begeleidt en helpt mensen bij het vinden van een passend sport- en beweegaanbod. De wijkmakelaar is vooral bedoeld voor mensen die, om welke reden dan ook, een drempel ervaren om te gaan sporten. In deze situatie helpt persoonlijke aandacht. Het indee kwam voort uit het project 'lokaal verbinder 50+', het is vervolgendes door het sport- & beweegakkoord breder getrokken waardoor er nu een stadsbreed project van is gemaakt.

Volgend jaar

Als het akkoord afloopt dit jaar, wordt er gekeken hoe de wijkmakelaar in het Sportakkoord 2.0 zo duurzaam mogelijk gemaakt kan worden. Ook wordt er volgend jaar gekeken naar hoe de bereikbaarheid en bekendheid van de wijkmakelaar kan worden vergroot.

Gerelateerd

Meer weten?

Meer weten?