Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportbeleid gemeente Deventer

Door Sport in Deventer

De samenleving verandert in rap tempo. Sportverenigingen in het land zien een dalend ledenaantal door onder meer vergrijzing en een toenemend aantal mensen dat kiest voor individueel sporten boven sporten in verenigingsverband. Dat sport- en beweegbeleid cruciaal is voor de gezondheid, beschreven we reeds in de
Gezondheidsnota 2019-2022. Sport verbindt, biedt nieuwe ervaringen, contact met andere mensen. We willen sportverenigingen , voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud, voor dik en dun, met of zonder beperking.

De gemeente Deventer heeft een concept sportbeleid voor de periode 2020 - 2030 opgesteld. Vanwege de coronacrisis is het vaststellen van het sportbeleid uitgesteld tot medio december 2020. Voor vragen over het sportbeleid kunt u contact opnemen met Natasja Smit (gemeente Deventer) via: clubbase@sportindeventer.nl

Inleiding sportbeleid 'Samen sporten maakt sterk - vereniging voor beweging'
De samenleving verandert in rap tempo. Sportverenigingen in het land zien een dalend ledenaantal door onder meer vergrijzing en een toenemend aantal mensen dat kiest voor individueel sporten boven sporten in verenigingsverband. Dat sport- en beweegbeleid cruciaal is voor de gezondheid, beschreven we reeds in de Gezondheidsnota 2019-2022. Sport verbindt, biedt nieuwe ervaringen, contact met andere mensen. 

We willen sportverenigingen , voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud, voor dik en dun, met of zonder beperking. Verenigingen in het land zien het aantal leden en dus hun inkomsten teruglopen, terwijl de behoefte aan sporten in verenigingsverband blijft. In Deventer is het aantal vooralsnog stabiel. Deventer heeft veel sportverenigingen (160), die we blijven koesteren.

De aanleiding voor het vernieuwen van het sportbeleid is de eindigheid van het huidige beleid en landelijke ontwikkelingen in de terugloop van het aantal leden in het verenigingsleven. Daarnaast is het accommodatievisie verouderd. De gemeente voelt daarom de urgentie om haar sportbeleid inclusief het accommodatiebeleid, omdat deze nauw samenhangt met kijk op sport, te herijken.

Het college zegt daarover in het Bestuursakkoord 2018-2022 het volgende:
Sport is leuk en gezond! We willen zoveel mogelijk Deventenaren aan het sporten en bewegen krijgen. Verenigingen zijn de spil van het sportieve leven in onze gemeente. Zij kunnen begeleiding bieden richting meer professionele sport. Daarnaast kunnen zij ook maatschappelijke functies vervullen, waarmee ze meer ingebed zijn in de samenleving en hun sportcomplexen meer worden gebruikt. Sportclubs bieden meer dan alleen sport, ze zorgen ook voor verbinding. Het Sportbedrijf Deventer ondersteunt sportverenigingen, bijvoorbeeld als het gaat om het voeren van een goed jeugd- en vrijwilligersbeleid en het creëren van samenwerking tussen verenigingen onderling en met scholen. Sporten hoeft niet altijd gericht te zijn op maximaal presteren. Plezier in sporten is een doel op zich en verenigingen maken dit mogelijk.“  

Het Verbindend Kader Sociaal Domein 2019-2022 is het visiedocument boven dit beleidskader. Sport draagt bij aan het realiseren van deze doelen, zoals een actieve rol in de maatschappij. Dit
beleidskader beschrijft het gemeentelijk sportbeleid voor de komende 10 jaar. Het sportbeleid bevat ook de visie op sportaccommodaties. Omdat accommodaties een lang afschrijvingstermijn hebben is er voor gekozen om het beleid niet voor 4 jaar, zoals gebruikelijk, maar voor langer op te stellen. Dit beleid is niet statisch maar dynamisch, wordt gemonitord en bijgesteld. Dat doen we met alle belanghebbenden zoals sportverenigingen. Elke 4 jaar bekijken we of doelen bijgesteld moeten worden.

Samen sporten werkt
Dit beleidskader gaat over georganiseerd sporten. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen in verenigingsverband langer bewegen/sporten dan mensen die ongebonden sporten. We zijn
enthousiast over allerlei initiatieven en vormen van sport, maar leggen in dit sportbeleid het accent op het georganiseerd sporten. Het belang van bewegen , beschreven we al in het
Gezondheidsbeleid 2019-2022 ‘Promotie van gezondheid’ en de Omgevingsvisie, zoals de inrichting van de openbare ruimte voor bewegen en sporten.
In de Gezondheidsnota 2019-2022 en het landelijke Preventieakkoord (2018) is gezonde leefstijl een belangrijk thema. We willen dat mensen de eigen regie pakken op een gezonde leefstijl: bewegen, niet roken, matig met alcohol en verstandig eten. Ook in de regionale agenda Publieke gezondheid 2019-2023: ‘Bewegen vanuit eigen regie’ (GGD en 11 gemeenten in IJsselland) ligt hier de nadruk op.

Downloaden concept sportbeleid
Klik hier om het concept sportbeleid te downloaden.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op wijzigingen voorbehouden. 

Gerelateerd

Meer weten?

Meer weten?

Neem dan contact op met Sport in Deventer via
clubbase@sportindeventer.nl 


Of meld u aan voor de nieuwsbrief.
Zo blijft u steeds op de hoogte van het laatste nieuws voor sportclubs in Deventer