Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gezondheidsnota 2019-2022

Door Sport in Deventer

Diverse partners en inwoners in de gemeente Deventer zetten zich in om de gezondheid van de Deventenaren te bevorderen. We doen dat vanuit een stevige ambitie:

Deventer is de hoofdstad van positieve gezondheid: de gezondste gemeente met de gelukkigste inwoners.

Er is een goede basis aanwezig om dit toekomstbeeld te realiseren. Dat is bevestigd door de wijze waarop is toegewerkt naar een gedeelde visie en er is samengewerkt aan de totstandkoming van deze nota. Met onze netwerken hebben we al veel bereikt op het gebied van gezondheid en deze samenwerking geeft veel energie om onze ambitie samen een forse stap dichterbij te brengen.

Doelstellingen
De ambitie is uitgewerkt in de volgende doelstellingen:

  1. Inwoners van Deventer leven lang actief en zelfstandig, zonder financiële problemen en ze zijn betrokken.
  2. Mensen zijn eigenaar van hun eigen gezondheid en zorgbehoefte.
  3. Professionals vanuit verschillende disciplines werken met elkaar samen om de regie op eigen gezondheid – de kwaliteit van leven – van bewoners te versterken.
  4. Mensen leven in een gezonde, veilige en levensloopbestendige omgeving.

Visie
De komende vier jaar werken we in Deventer aan een gezonde stad met gelukkige inwoners vanuit het concept positieve gezondheid. Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

In de visie van positieve gezondheid is gezondheid niet langer meer het domein van de zorg, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. De benadering van positieve gezondheid doet veel meer een beroep op mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en is meer activerend. Het leidt tot meer eigenaarschap van gezondheid. De benadering past ook goed bij een tijdperk waarin we steeds ouder worden. De kans op chronische aandoeningen neemt dan toe. Het hebben van een chronische aandoening hoeft niet te betekenen dat mensen dat als ‘ziek zijn’ ervaren. Met wat aanpassingen, zorg en/of medicatie is het vaak mogelijk om een goed leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving.

Downloaden Gezondheidsnota
Klik hier om de Gezondheidsnota 2019-2022 te downloaden.

Gerelateerd

Meer weten?

Meer weten?

Neem dan contact op met Sport in Deventer via
clubbase@sportindeventer.nl 


Of meld u aan voor de nieuwsbrief.
Zo blijft u steeds op de hoogte van het laatste nieuws voor sportclubs in Deventer