Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Deventer Sportakkoord

Door Sport in Deventer

De gemeente Deventer is ervan overtuigt dat sport sporters, vrijwilligers, ouders, buurtbewoners en culturen bij elkaar brengt. Bewegen en sporten is goed voor de gezondheid en werkt preventief. Samen spelen, leren en trainen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Sportverenigingen vormen een groot sociaal netwerk in de gemeente Deventer. Sporters in verenigingsverband blijven langer bewegen en sporten vaker dan wanneer je individueel sport. Steeds meer sportverenigingen zetten hun kracht en verbindende rol in om een bijdrage te leveren aan een sterker en vitalere samenleving. Zij zetten faciliteiten, trainers en vrijwilligers in om iets terug te doen voor hun omgeving.

Het sport- en beweegakkoord in de gemeente Deventer heeft als doel om de verbindingen tussen sport, zorg, onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Verschillende doelgroepen – ook die tot nu toe niet sporten en bewegen – komen beter in beeld en worden begeleid naar een duurzaam sport- en beweegaanbod.

In de gemeente Deventer staan in het sportakkoord drie pijlers centraal:

 1. Sport & Zorg in aansluiting op het thema ‘inclusief sporten & bewegen’ in het landelijke sportakkoord.
 2. Sport & onderwijs in aansluiting op het thema ‘vaardig in bewegen’ in het landelijke sportakkoord.
 3. Open sportverenigingen in aansluiting op het thema ‘vitale sport- en beweegaanbieders’.

Deze thema’s worden in het akkoord verder uiteengezet. Klik hier om het volledige sport- en beweegakkoord Deventer te lezen.

Uitvoeringsbudget

Om projecten en activiteiten op bovenstaande thema’s te kunnen ontwikkelen en uit te voeren, kunnen sportverenigingen een aanvraag doen voor uitvoeringsbudget. Er kan budget worden aangevraagd op twee onderwerpen:

 1. Professionalisering van de organisatie
 2. Een project/activiteit die betrekking heeft op het in beweging krijgen van inwoners uit de gemeente Deventer (bijvoorbeeld senioren, peuters, inwoners met afstand tot arbeidsmarkt, etc.)

 Wie kan aanvragen?

Elke sportvereniging binnen de gemeente Deventer kan het uitvoeringsbudget aanvragen. De aanvraag wordt gedaan door één hoofdaanvrager. Een aantoonbare samenwerking (getekende samenwerkingsovereenkomst) tussen meerdere partijen is vereist.

Hoe vraag je aan?
Een aanvraag kun je indienen middels het aanvraagformulier ‘Deventer Sport- & Beweegakkoord’. Deze kan worden gemaild naar sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl.

Totaal uitvoeringsbudget en aanvraagperiode
Het totaal aan uitvoeringsbudget voor de gemeente Deventer bedraagt € 28.000,- Voor een aanvraag kun je maximaal € 10.000,- aanvragen. De aanvraag kan voor 26 juni 2022 worden ingediend via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl. Uiterlijk 9 juli 2022 ontvangt de aanvrager bericht over de aanvraag en volgt zo snel mogelijk de betaling.

Indien u ondersteuning nodig heeft bij het maken van een aanvraag, zoeken van samenwerkingspartners of u wilt tips hebben om een aanvraag kansrijker te maken, kunt u contact opnemen met de afdeling verenigingsondersteuning van Sportbedrijf Deventer te bereiken op sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl.

Beoordeling van uw aanvraag
De stuurgroep ‘Deventer sport- & beweegakkoord’ met vertegenwoordigers vanuit sport, onderwijs, zorg en gemeente beoordeelt uw aanvraag.

Aanvragen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen. Hierop worden de aanvragen beoordeeld door de stuurgroep.

 1. Bij iedere aanvraag is sprake van een samenwerking tussen meerdere partijen. Dit kan gaan om meerdere sportverenigingen of organisaties uit zorg, onderwijs, welzijn of bedrijfsleven.
 2. De aanvraag heeft een directe link met de eerder genoemde thema’s uit het sport- en beweegakkoord.
 3. De aanvraag dient goed te worden omschreven en een structureel karakter te hebben. Er staat duidelijk beschreven hoe de professionalisering of het project/activiteit geborgd wordt in de toekomst.
 4. Bij de aanvraag wordt gekeken of er geen concurrentie ontstaat tussen sportverenigingen die bijvoorbeeld in dezelfde wijk liggen en die dezelfde activiteit willen ontplooien. Daarbij wordt gekeken of er in een dergelijk geval tot een samenwerking kan worden gekomen.
 5. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd, dient de aanvrager de resultaten te delen met andere organisaties op sportindeventer.nl/clubbase.
 6. De activiteiten moeten in 2022 worden gestart.
Trainers begeleiding is één van de belangrijkste sleutels als het gaat om sportplezier en ontwikkeling bij jeugdsporters

NOC*NSF

Voorbeelden van professionalisering

Bij verschillende gemeente in Nederland vind je tal van goede voorbeelden van professionalisering. Twee veel voorkomende professionals bij amateursportverenigingen zijn de clubkadercoach en de sportpark- of verenigingsmanager. Hieronder aan een aantal goede voorbeelden:

Deskundigheidsbevordering

Naast het uitvoeringsbudget is er ook een bedrag beschikbaar voor deskundigheidsbevordering voor bestuurders, trainers, coaches en andere vrijwilligers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Workshop crowdfunding
 • Training ‘omgaan met kinderen met een gedragsstoornis’
 • Positief coachen
 • Basistraining Atlethic Skills Model
 • Meer vrijwilligers in minder tijd

Benieuwd welke trainingen interessant zijn voor uw sportverenging? Neem contact op met de afdeling verenigingsondersteuning van Sportbedrijf Deventer via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl.

 

Gerelateerd

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via