Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gebruik buitensportaccommodaties

Door Sport in Deventer

De gemeente Deventer beheert en onderhoudt de buitensportaccommodaties in de stad. Wanneer verenigingen gebruik maken van deze gemeentelijke sportaccommodaties horen hier afspraken en spelregels bij t.a.v. gebruik en onderhoud. Welke afspraken en regels dit zijn en wat de club mag verwachten, vind je op deze pagina terug. 

Wat kost het gebruik van een buitensportaccommodatie eigenlijk? En mogen we wél of geen reclame-uitingen van onze sponsors plaatsen? Welke onderhoudswerkzaamheden kunnen en mogen we als sportclub zelf doen en wat wordt door de gemeente uitgevoerd? Wat als er een vernieling heeft plaatsgevonden of er is een storing?
Allemaal vragen die de sportclub mogelijk heeft ten aanzien van het gebruik van de buitensportaccommodaties. Onderstaande documenten geven antwoord op deze vragen.

Onderhoud sportvelden
De gemeente Deventer onderhoudt de sportvelden op de accommodaties in de gemeente Deventer. Het Deventer Groenbedrijf voert deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. Zij doet dit conform de richtlijnen van de branchevereniging Sport en Cultuurtechniek. Hoe de aanpak werkt, kunt u hier lezen. De onderhoudswerkzaamheden die de gemeente Deventer uitvoert, vinden plaats volgens het jaarplan sportveldenonderhoud. De planning van het onderhoud is onderhevig aan de toestand van de velden en de weers- en terreinomstandigheden. Voor meer specifieke vragen over (het onderhoud van) de sportvelden van uw vereniging kunt u terecht bij: 

Hans Prinsen
Uitvoerder Sport
Tel: 0570 - 856 407 | 06 - 4152 2964
Mail: h.prinsen@hetdeventergroenbedrijf.nl 

 

 

Gerelateerd

Meer weten?

Meer weten?