Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rabo ClubSupport

 • Rabo ClubSupport

  • Hoe kan de Rabobank helpen bij het verwezenlijken van de ambities van onze vereniging?

   De Rabobank brengt de vereniging via haar partners in contact met een procesbegeleider. Die zoekt om zijn beurt een expert (trajectbegeleider) die de club helpt met het realiseren van de eigen ambities.

  • Is die trajectbegeleider een soort ‘verenigingsmanager’ die het werk gaat doen voor mijn vereniging?

   Eigen ambitie en inzet is een voorwaarde om deel te nemen aan dit traject, omdat we erin geloven dat ondersteuning op lange termijn alleen iets oplevert als de vereniging zelf eigenaar is van de stappen die gemaakt worden. Een trajectbegeleider begeleidt deze stappen, maar de vereniging zet ze zelf.

  • Kunnen we er op de begroting rekening mee houden dat we geld krijgen van de Rabobank?

   Niet per definitie. Een vereniging krijgt expertise van een procesbegeleider (waar nodig ondersteund door een expert) eventueel aangevuld met een financiële bijdrage. Dit laatste bepaalt de lokale bank.

  • Krijgen we gedurende een periode met grote regelmaat iemand over de vloer?

   De procesbegeleider of andere expert komt een aantal dagdelen (varieert over het algemeen tussen de 3 en 8 avonden, dit is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag) langs op de club voor ondersteuning.

  • Waarom krijg ik nog een intakegesprek met de procesbegeleider nadat mijn aanmelding interessant is gevonden door Rabobank?

   Nadat de deadline verstreken is beoordeelt de Rabobank samen met de procesbegeleider de ingestuurde aanmeldingen. Om te achterhalen hoe de ondersteuning kan worden ingezet plannen we bij geselecteerde verenigingen een intakegesprek in met een doorsnede van de vereniging om het vraagstuk helder te krijgen.

  • Wat is het verschil tussen een procesbegeleider en een trajectbegeleider?

   De procesbegeleider is iemand vanuit de sport namens NOC*NSF, of vanuit cultuurkoepel LKCA die de schakel vormt tussen de Rabobank, NOC*NSF en LKCA. De begeleiding op de vereniging wordt gedaan door een inhoudelijke expert: de trajectbegeleider. De trajectbegeleider rapporteert aan de procesbegeleider over de voortgang van de ondersteuning.

  • Wat kan ik van een trajectbegeleider verwachten en wat verwacht een trajectbegeleider van mij?

   De trajectbegeleider gaat samen met een (werk)groep van de vereniging aan de slag met de nieuwe ambitie of hulpvraag. De trajectbegeleider geeft sturing en advies aan de vereniging.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: