Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 7: Zorg voor bekendheid en deel ervaringen

Door NOC*NSF

Heldere communicatie over het sportaanbod voor personen met beperking is een must. De voorlichting is gericht op de eigen leden en vrijwilligers van de club, maar ook op de potentiële nieuwe leden en hun omgeving.

Heldere communicatie over het sportaanbod voor personen met beperking is een must. De voorlichting is gericht op de eigen leden en vrijwilligers van de club, maar ook op de potentiële nieuwe leden en hun omgeving (familie, vrienden, verzorgers enzovoort). Gebruik hiervoor vooral positieve verhalen en goede voorbeelden van betrokkenen en sporters.

Manieren om naar buiten toe te communiceren zijn:

-          Social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, etc. Zet bijvoorbeeld een foto van het nieuwe team online of laat een aantal leden zich voorstellen.

-          Website. Geef al op de homepage duidelijk aan waar informatie te vinden is over het aangepaste sportaanbod.

-          Advertenties of artikelen in regionale kranten, huis-aan-huisbladen en het clubblad.

-          Flyers en posters in scholen, buurthuizen, sportclubs, zwembaden en gezondheidscentra.

-          Stel ook de regionale sportservicepunten op de hoogte van het aangepaste sportaanbod. Zo kunnen zij zorgen voor een doorstroom van vraag en aanbod naar de club. Ook kan er vanuit het regionaal samenwerkingsverband het aanbod gebundeld worden in een overzichtelijk boekje. De interventie van de Gelderse Sportfederatie ‘kies je aangepaste sport’ kan hierbij helpen.

-          Mond-tot-mondreclame. De wereld van sporters met een beperking is klein, iedereen kent iedereen. Er is veel onderling contact en dus ook mond-tot-mondreclame. Als uw sportclub een plek is waar sporters met een beperking zich thuis voelen, dan is de kans groot dat u na verloop van tijd meer leden met een beperking mag verwelkomen.

 

Manieren om binnen de sportclub te communiceren:

-          Van belang is dat de hele club het initiatief draagt. Het bestuur, het kader en de leden moeten van de plannen op de hoogte gebracht worden en moeten deze plannen steunen. Dit kan bijvoorbeeld door sport voor personen met een beperking op de agenda van de algemene ledenvergadering (ALV) te plaatsen.

-          Organiseer als sportclub tweejaarlijks of jaarlijks een avond om de ouders te informeren over voortgang, seizoensplanning, afspraken en jaarplanning, dit geldt voor zowel het reguliere programma als het aangepast sporten programma.

-          Gebruik de nieuwsbrief van de sportclub en van de sportbond.

-          Vier successen, maak bekend wat je bereikt voor de doelgroep en sta er met alle leden bij stil. Dit kan door een berichtje in het clubblad, op de website, of door een extra prijs tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Praktijkvoorbeeld

Wil je weten hoe de stap ‘Maak het bekend en deel ervaringen’ er in de praktijk uit ziet, lees dat het voorbeeld van Uniek Sporten. Met het digitale platform en de App van Uniek Sporten kunnen mensen met een handicap een geschikte vorm van sport of bewegen vinden. Sporters met een handicap kunnen kijken welke sporten er zijn, filmpjes van de sport bekijken en de locatie, tijden en contactpersonen vinden. Daarnaast kan een profiel aangemaakt worden. Gebruikers kunnen zich koppelen aan de sportaanbieder waar ze actief zijn en in contact komen met andere sporters. Als ze nog niet sporten, kunnen ze in contact komen met mensen die al sporten. Op die manier kunnen mensen met een beperking elkaar op weg

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: