Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 3: Maak een analyse van je eigen sportclub

Door NOC*NSF

Naast het in kaart brengen van de omgeving en (potentiële) doelgroep (stap 1) is een inventarisatie binnen de sportclub ook van belang. Door een analyse te maken van zaken die binnen je club belangrijk of misschien al geregeld zijn, wordt het voor de commissie duidelijker hoe het plan ingericht kan worden.

Naast het in kaart brengen van de omgeving en (potentiële) doelgroep (stap 1) is een inventarisatie binnen de sportclub ook van belang. Door een analyse te maken van zaken die binnen je club belangrijk of misschien al geregeld zijn, wordt het voor de commissie duidelijker hoe het plan ingericht kan worden. Vragen die daarbij kunnen helpen, zijn:

1. Op welke doelgroep wil je je als club richten? Denk aan type beperking, leeftijd of vaardigheidsniveau. Je kunt het zo breed of specifiek maken als je zelf wilt.

2. Heeft de club al leden die binnen de doelgroep vallen en wat zijn de ervaringen?

3. Wil de club de aangepaste sport aanbieden in gemengde teams (van sporters met en zonder beperking) of G-teams? Aan hoeveel sportvormen en teams wordt gedacht? Via sportbonden is er een heel divers aangepast sportaanbod beschikbaar.

4. Is de club voor je doelgroep toegankelijk qua ligging, gebouw en/of sportveld? Moet de club aanpassingen doen aan de accommodatie? Denk hierbij niet alleen aan rolstoeltoegankelijkheid, maar ook aan toegankelijkheid voor andere beperkingen. De doelgroep kan je daar zelf ook over informeren.

5. Is er voldoende (aangepast) materiaal en voldoende beschikbaarheid over velden, zaal of badwater?

6. Zijn er mensen binnen de club (leden/ouders) die affiniteit hebben met de doelgroep? Zijn zij bereid om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de plannen? Kan er in de toekomst ook op hen gerekend worden?

7. Moet de club trainers/coaches aantrekken, ondersteunen of bijscholen?

8. Is er in de huidige verenigingsactiviteiten rekening gehouden met mensen de doelgroep? Moet er bijvoorbeeld nagedacht worden over aanpassingen in bepaalde feest- of andere clubactiviteiten zodat ook de sporters met een beperking daaraan deel kunnen nemen?

Klik hier voor de volledige checklist die binnen het project Samen Sporten door jongeren gebruikt werd om hun sportclub te testen.

Praktijkvoorbeeld
Wil je weten hoe de stap ‘Maak een analyse van je eigen sportclub’ er in de praktijk uit ziet, lees dat het voorbeeld van De Haamen in BeekSportlandgoed De Haamen denkt niet in aandoeningen, maar in termen van participatie. Sporters met een beperking kunnen er deelnemen aan activiteiten als wandelen onder begeleiding, zwemmen voor mensen met een (lichamelijke) beperking, bewegen voor ouderen, een beweegcarrousel voor mensen in de dagopvang en sporten met een fysiotherapeut. Vrijwilligers van verenigingen krijgen scholing aangeboden over hoe zij bijvoorbeeld om moeten gaan met kinderen met ADHD of autisme. Er is samenwerking en contact met tal van partijen, zoals alle huisartsen en fysiotherapeuten in de gemeente, de wethouder en de Fontys Hogeschool.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: