Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 2: Stel een werkgroep of commissie samen

Door NOC*NSF

Uit de praktijk blijkt dat het opstarten van (aangepast) sportaanbod niet eenvoudig te combineren is met taken als bestuurder of trainer. Stel daarom een commissie aangepast sporten samen die de plannen gaat bedenken en uitvoeren.

Uit de praktijk blijkt dat het opstarten van (aangepast) sportaanbod niet eenvoudig te combineren is met taken als bestuurder of trainer.  Stel daarom een commissie aangepast sporten samen die de plannen gaat bedenken en uitvoeren en die het bestuur en technisch kader kan adviseren en op de hoogte houdt. Zo is de rolverdeling duidelijk. De commissie maakt een plan; inventariseert de haalbaarheid daarvan; is verantwoordelijk voor de uitvoering en borging en het aanspreekpunt voor het aangepaste sportaanbod.

De commissie bestaat idealiter uit:

1. de initiatiefnemer (degene die bijeenkomsten voorzit en de taken binnen de werkgroep coördineert);

2. een bestuurslid;

3. een trainer- en/of teamcoördinator;

4. een ervaringsdeskundige (sporter met een beperking of een ouder) die bepaalde zaken binnen de club kan checken en duidelijk de wensen kan aangeven;

5. eventueel een (externe) adviseur of expert.

Praktijkvoorbeeld

Wil je weten hoe de stap ‘Stel werkgroep of commissie samen’ er in de praktijk uit ziet, lees dat het voorbeeld van AV Sprint Breda. Met maar liefst 2.000 leden is SPRINT de grootste atletiekvereniging van Nederland. Desondanks voelt iedereen zich er snel thuis. Óók sporters met een beperking. AV Sprint heeft een verenigingsbestuur met drie afdelingen; loopsport, baan en aangepast sporten. Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur en begroting. In het verenigingsbestuur is er een vertegenwoordiger vanuit het aangepast sporten. 

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: