Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Aangepast Sporten

Door NOC*NSF

In Nederland zijn circa 1,7 miljoen mensen met een beperking. Zij sporten aanzienlijk minder dan mensen zonder beperking. Met sportaanbod dat aansluit bij de wensen van deze doelgroep kan daar verandering in komen! Samen sporten, daar kun jij als sportclub ook aan bijdragen. Sporten is niet alleen gezond, je legt contact met anderen en ontwikkelt jezelf. Bovenal is sporten leuk!

De 6 van aangepast sporten

De 6 van aangepast sporten bestaat uit zes vragen die je helpen bij het organiseren van (nieuw) sportaanbod voor mensen met een beperking. Ga je stap voor stap aan de slag, gebruik dan het stappenplan.

STARTPOSITIE EN UITGANGSPUNTEN | vanuit vraag  | ambitie |  normaal wat normaal kan | speciaal wat speciaal moet | klein beginnen |

VOOR WIE soort beperking | uitgaan van mogelijkheden 

WAAR STA JIJ energie | kennis | samenwerken

PLAATS  toegankelijk | gastvrij | materialen | 

MET WIEcommissie | bestuur | leden zonder beperking | leden met beperking 

RESULTAAT Vier je successen | blijf luisteren | fotografeer | complimenteer | trakteer | benoem | juich

WAT HEB JE NODIG | support | bond | gemeente | trainer | geld | sportmiddelen

Bij elke vraag wordt aanvullende informatie gegeven, worden verdiepingsvragen gesteld en tips gegeven.

Stappenplan Samen Sporten

Voor mensen met een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend om te gaan sporten en lid te worden van een sportclub. Om te bevorderen dat jongeren met en zonder beperking meer samen sporten, is het gezamenlijke project Samen Sporten gestart.

In 2014 is de eerste Sportbende opgericht, een team van jongeren met en zonder beperking die samen sportclubs hebben getest. Zij kunnen haarfijn aangeven wat zíj belangrijk vinden om samen te kunnen sporten. Ze gaven bijvoorbeeld advies over toegankelijkheid van accommodaties en ze drongen erop aan dat G-teams meedoen aan de clubactiviteiten. De Sportbende heeft vervolgens in heel Nederland jongeren geïnspireerd om sportclubs in hun eigen buurt te testen.

Dit stappenplan kunnen sportclubs doorlopen om samen sporten mogelijk te maken bij hun eigen club. Bij elke stap hoort aanvullende informatie die je hier kunt vinden.

Stap 1: Check behoeften en maak enthousiast. 

Stap 2: Stel een werkgroep of commissie samen.

Stap 3: Maak een analyse van je eigen sportclub. 

Stap 4: Bind partners aan je initiatief. 

Stap 5: Maak een plan en een begroting. 

Stap 6: Werf vrijwilligers - Pas indien nodig de accommodatie aan - Laat trainers bijscholen om (aangepast) sportaanbod aan te bieden - Werf deelnemers met behulp van alle partners.

Stap 7: Zorg voor bekendheid en deel ervaringen. 

Stap 8: Leg vast en evalueer. 

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: