Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 2: Maak keuzes voor het sportaanbod o.b.v. een analyse

Door NOC*NSF

Een goede analyse geeft input voor de keuzes en uitwerking van het initiatief. De volgende vragen kunnen worden gesteld:

 • Hoe groot is de groep 50plussers in de buurt van de vereniging? Welke verschillende 50plus groepen zijn te onderscheiden? Wat is hun behoefte? Waar zijn ze te vinden/ bereiken? Op welke 50plus groep (welke levensfase, welke kenmerken) wil je je als sportvereniging gaan richten?
 • Is er vraag naar 50plussport in de buurt? Wat zijn precies de wensen? Wat wordt er al aangeboden door andere sportaanbieders? Hoe is onderlinge versterking van 50plussport mogelijk?
 • Is er (geschoold) kader of begeleiding beschikbaar met enthousiasme voor en ervaring met 50plus sportaanbod?
 • Is accommodatie (velden/ zaal/ water/ baan) beschikbaar en indien relevant voldoende materiaal?
 • Welk sportaanbod zou je willen aanbieden/ intensiveren en wat is binnen de organisatie nodig om het 50plus sportaanbod te realiseren? 

Keuzes voor sportaanbod en organisatie:

Aan de hand van de ingewonnen informatie kan de precieze doelgroep worden bepaald (zie Wie), hun specifieke behoefte opgehaald en het sportaanbod - qua sportvorm, tijd, locatie, intensiteit, etc. - worden gekozen (zie Wat). We raden aan om de doelgroep zelf ook mee te laten denken in bijvoorbeeld: het aanbod, accommodatie en werving en communicatie. Als er vanuit de doelgroep analyse een soort targetgroep uitrolt, kan het goed zijn om ook juist iemand uit die groep aan tafel te krijgen en dan natuurlijk niet iemand die al lid is van de club..

Er zijn veel verschillende mogelijkheden van sportaanbod. Via sportbonden zijn 25 mogelijkheden van sportaanbod beschikbaar specifiek voor 50plussers, zie bijlage 1. Deze dienen ter inspiratie voor de vereniging om een keuze te maken in aanbod.

 • Veel sporten zijn geschikt voor 50plus of 65plus, bijv. zwemmen, schaatsen, wintersport, bowls, volleybal, tafeltennis, fitness. 
  Specifieke sportproducten zijn b.v. Clubfit (tennis), 7 tegen 7 voetbal, Walking football, Start to run, Start2Bike, Wandelfit, Een leven lang golf, Masterstrendweken/ Soepel (gymnastiek), Denken&Doen (bridge), Fithockey, Zeker bewegen (Fit veilig valbreken).
 • Ook is een combinatie van verschillende sporttakken mogelijk, voor de afwisseling of vanwege de mogelijkheid om te kunnen kiezen, eventueel gekoppeld aan sportseizoen.
 • Het gaat vooral om sportaanbod om fit te blijven én voor de gezelligheid. Minder nadruk op competitief, meer nadruk op lekker samen bewegen. Wel eigen persoonlijke prestaties en successen vieren.
 • Sommige 50plussers of gepensioneerden kunnen ook overdag sporten. Dat kan gunstig zijn voor het benutten van de accommodatie.

Bekijk ook de goede voorbeelden van Gymsport 50+, Tafeltennis Nijmegen, Fithockey, Golflochem en Bowls.

Wie? Doelgroep 50plussers

Er zijn veel verschillende 50plussers. Het gaat niet zozeer om leeftijd, dan wel om de (verschillende) levensfases en kenmerken zoals fysieke (on)mogelijkheden, motieven en behoeften.

Motieven van 50plussers om te sporten hebben met name te maken met 1. Vitaal (je fit voelen, gezondheid) en 2. Sociaal (gezelligheid, nieuwe mensen ontmoeten).

Veel 50plussers anno 2017 zijn ‘kritische’ consumenten die graag in een veilige, schone, comfortabele maar ook uitdagende omgeving wil sporten, zonder al te veel verplichtingen. De kwaliteit van het sportaanbod, accommodatie, materiaal, kader (docent/ begeleiding), lesinhoud en groepsprocessen vinden ze van groot belang. 

Eenmaal lid van een sportvereniging zijn ‘ouwe’ leden wel ‘trouwe’ leden en zijn zij vaker van plan lid te blijven dan jongere leden. Ook zijn zij vaker bereid bij te dragen aan de club met vrijwilligerswerk. 

Twee voorbeelden van 50plus doelgroep:

 • Actieve 50plussers, die we willen behouden voor de sport. 
  Relevant voor deze groep is het vinden van een passende sport (wellicht een andere dan die ze voorheen hebben gedaan) die optimaal voldoet aan hun sportbehoefte.
 • Inactieve 65plussers, die we willen laten kennismaken en werven voor de sport. 
  Extra aandacht is nodig om hun te activeren tot bewegen/ sporten, zoals laagdrempelig aanbod, vertrouwen geven en goede begeleiding.

Wat? Sportaanbod

Het is belangrijk om het sportaanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de motieven, persoonlijke wensen en fysieke (on)mogelijkheden van de deelnemers. Zodat zij op hun eigen niveau en met gelijkgestemden kunnen sporten. Het sportprogramma kan worden ingevuld met verschillende vormen van sportaanbod. De 25 vormen van 50plus aanbod van sportbonden dienen als inspiratie, zie bijlage 1.

Hieronder een samenvatting van elementen die belangrijk zijn voor 50plussers en dus ook voor het 50plus aanbod:

 • Sporten om fit te blijven én voor de gezelligheid.
 • Minder nadruk op competitief, meer nadruk op lekker samen bewegen. Wel eigen persoonlijke prestaties en successen vieren.
 • Mogelijkheid tot sociale activiteiten rondom het sportaanbod, b.v. samen iets drinken na afloop van het sporten.
 • Met leeftijdsgenoten samen, bij voorkeur met ongeveer dezelfde fysieke belastbaarheid. Ze beoefenen de sport graag zoveel mogelijk op hun eigen niveau en in een groep met zoveel mogelijk gelijkgestemden (qua fysieke gesteldheid/ persoonlijke mogelijkheden). Hierdoor ervaren ze (meer) plezier en zelfvertrouwen in de sport.
 • Aanpassing sportaanbod indien nodig vanwege fysieke capaciteiten van sommige 50plussers, bijvoorbeeld zachtere (spel)materialen, een kleiner veld, aangepaste spelregels of een sportprogramma waarbij duur en intensiteit van het bewegen geleidelijk worden opgebouwd.
 • De meeste sporten zijn prima geschikt, b.v. zwemmen, schaatsen, wintersport, bowls, volleybal, tafeltennis. Daarnaast bestaan veel laagdrempelige varianten zoals Walking football of Zeker bewegen, zie bijlage 1.
 • Ook bestaat interesse in combinaties van sporttakken of de mogelijkheid om te kiezen uit een sportprogramma met meerdere sport- en beweegvormen.
 • Flexibel sportaanbod, op tijden dat het hen uitkomt, helpt in het verleiden van niet sportende 50plussers. Voor de werkende groep zullen dit vooral de reguliere avonduren zijn. Voor de groep gepensioneerden is overdag sporten vaak ook een optie. Dit kan gunstig zijn voor het benutten van de accommodatie.
 • Veel waardering voor kwalitatief goede begeleiding. Vooral van belang zijn enthousiasme, veiligheid en rekening houden met de motieven en fysieke mogelijkheden van de deelnemers.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: