Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Clubmetingen

Door NOC*NSF

Meten is weten, dat geldt ook voor een sportvereniging die zo goed mogelijk in wil spelen op de behoeften van haar leden en haar omgeving. Onderzoek is daarvoor hét middel. Al sinds 2000 doet NOC*NSF onderzoek onder sportclubs en andere sportaanbieders. Met als doel kennis te vergaren om de sport te organiseren op een manier die aansluit bij de behoeften van clubs. 

Maar als club kun je ook zélf onderzoek doen, die jou direct management informatie geven over jouw vereniging. En met die informatie kun je dan zowel binnen je club als naar je bond of gemeente laten zien wat je gemeten hebt en wat dat betekent. Inzicht in hoe je club ervoor staat helpt je om helder te krijgen welke activiteiten je kan ondernemen. En om dat uit te leggen aan je leden of aan de verenigingsondersteuner van de bond of de gemeente.

Wat levert het op?

Doordat er nu al geruime tijd onderzoek is gedaan, zijn er inmiddels steeds meer trends en ontwikkelingen waar te nemen. Zo werd uit de vergelijking van de Sportaanbiedersmonitor 2015 met die van 2012 duidelijk dat de voor clubs belangrijke hoofdthema’s niet veranderden, maar dat er wel meer nadruk op bepaalde onderwerpen kwam te liggen. Zo werd in de afgelopen jaren door sportclubs steeds meer gezocht naar manieren om leden te werven en te binden en hebben gezonde clubs veel vaker dan andere sportaanbieders een goede samenwerking met andere partijen en een breedgedragen visie op de toekomst.

Benieuwd naar wat de onderzoeken precies opleveren? Lees de Sportaanbiedersmonitor 2015 eens rustig door of kijk eens op de nieuwspagina waar geregeld nieuws verschijnt gebaseerd op kwartaalmetingen. Op de website van NOC*NSF staat bovendien nog iets meer uitleg over de Sportaanbiedersmonitor en welke informatie die oplevert.

Ook meedoen aan dit onderzoek?

Zelf deelnemen aan onderzoek biedt jouw eigen club ook concrete voordelen. Zet hier de eerste stap. Een aantal voordelen op een rij:

  • Je krijgt inzicht in de stand van zaken binnen jouw sportclub én de mogelijkheid om deze te vergelijken met andere sportclubs in Nederland of jouw regio;
  • Via de clubmetingen-portal heb je toegang tot een online dashboard met managementinformatie voor jouw sportclub;
  • Betere ondersteuningsmogelijkheden van jouw sportbond of andere regionale/lokale ondersteuningsorganisaties door meer kennis over stand van zaken, behoeften en knelpunten binnen sportclubs;
  • Je ontvangt een beloning voor deelname aan het onderzoek en je kunt jouw leden hierin laten participeren voor nog meer inkomsten. Zie www.clubdoel.nl voor meer informatie.

Speciaal panel

Bij NOC*NSF valt al het onderzoek op dit gebied onder ‘Clubmetingen’. En voor die clubmetingen is een speciaal panel in het leven geroepen dat bestaat uit meer dan 600 sportaanbieders uit tal van verschillende sporten. Elke twee jaar doen clubs en andere sportaanbieders mee aan een groot onderzoek waarin zij met informatie op een groot aantal terreinen laten blijken hoe het gesteld is met de Nederlandse sportaanbieders. Het resultaat van dat grote onderzoek is de Sportaanbiedersmonitor. Elk kwartaal worden echter ook kleinere metingen gedaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen of specifieke situaties.

Aanmelden en meer informatie vind je hier.

undefined

Bij vragen of meer informatie neem contact op met bas.vanderheijden@nocnsf.nl.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: