Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS)

Door NOC*NSF

In het Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS) is tot op wijkniveau inzichtelijk waar de leden van bij NOC*NSF aangesloten sportbonden wonen. Het betreft geen persoonsgegeven, maar bijvoorbeeld aantallen en percentages.

Sportbonden kunnen deze informatie sport specifiek – met betrekking tot de leden van de eigen sportbond – bekijken en mogelijk delen. Mocht je daar in geïnteresseerd zijn? Neem dan contact op met jouw bond om te weten te komen wat de mogelijkheden zijn. Wanneer de sportbond je de gegevens niet kan leveren, is NOC*NSF in staat om de sportbond te helpen bij de vragen die zij heeft. 

Ben je meer geïnteresseerd in informatie die niet specifiek over één sportbond gaat, maar over alle leden van verschillende sportbonden, dan heeft je gemeente mogelijk meer informatie.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: