Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Multifunctionele accommodatie

Door NOC*NSF

Efficiënt gebruik van sportaccommodaties is aan de orde van de dag. Gemeentelijke bezuinigingen op sportgebied hebben vooral gevolgen voor de accommodaties. In 2013 besteedden gemeenten ongeveer tachtig procent van hun budget aan het beheer en de inrichting van sportaccommodaties. Die investeringen staan onder druk. Om investeringen rendabel te maken, moet efficiënter worden omgesprongen met sportaccommodaties. Dan kan bijvoorbeeld door ze multifunctioneler te maken, zowel in sportief als in maatschappelijk opzicht. Dat vergt overleg en samenwerking, maar ook gewoon creativiteit. Bedenk leuke plannen om meer uit je accommodatie te halen!

7 maal 16

Sportparken liggen er nog steeds een groot deel van het jaar verlaten en stil bij. Al was het maar omdat een seizoen nu eenmaal niet het hele jaar duurt. De vraag is hoe accommodaties intensiever gebruikt kunnen worden om er meer sociaal en financieel rendement uit te halen. Cor Jansen, oud-voorzitter van Zwaluwen Utrecht 1911, beantwoordde deze vraag met de 7 maal 16-gedachte. Zeven dagen in de week, 16 uur per dag activiteiten op het sportpark geeft meer reuring op de club en een betere benutting van het sportpark. Helaas blijkt deze gedachte voor veel sportparken nog moeilijk om te zetten in concrete actie. Organisatie van meer sportaanbod en ook andere (niet-sportspecifieke) activiteiten overdag is onder meer moeilijk door geringe beschikbaarheid van de doelgroep, de huidige wet- en regelgeving en het ontbreken van voldoende mensen om activiteiten overdag daadwerkelijk te organiseren.

Tips

Toch zijn er sportlocaties die er wel in slagen om het sportpark intensiever te gebruiken. Het Kenniscentrum Sport en Bewegen onderzocht voor NOC*NSF welke maatregelen door clubs kunnen worden genomen en wat eventuele struikelblokken zijn. Kortom: welke maatregelen werken belemmerend voor clubs en welke zijn kansrijk voor een efficiënte benutting van de accommodatie overdag? Hieronder enkele acties die kansrijk zijn voor de clubs en eronder een aantal risico’s.

Kansrijke maatregelen

 • Meer co-creatie: samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en clubs. Zoek contact en ga in gesprek.
 • Samenwerking tussen (kleine) sportclubs.
 • Samenwerking tussen sportclubs en ongeorganiseerde sporters.
 • Tarievenbeleid aanpassen door bijvoorbeeld gunstig tarief voor gebruik accommodatie in daluren.
 • Bestemmingen verruimen van ‘sport’ naar ‘maatschappelijke voorziening’.
 • Samenwerking clubs met onderwijs, onder meer voor gymlessen, sportdagen of toernooien.
 • Activiteiten clubs combineren met zorg, welzijn, arbeids(re)integratie en ouderen (aanbod overdag).
 • Samenwerking met kinderopvang.

Problemen en belemmeringen bij multifunctioneel gebruik

 • De hoofdbestemming ‘sport’ van de accommodatie sluit maatschappelijke activiteiten uit.
 • De afdracht van btw (sportbesluit) bij openbare sportparken concurreert met commerciële aanbieders.
 • Beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers overdag.
 • Ontbreken van kennis over ondernemerschap/ondernemerszin bij sportclubs.
 • Strikte handhaving normeringen en afmetingen van zalen en velden door bonden.
 • De soms complexe of achterhaalde inhoud van huurcontracten met gemeenten.
 • Risico op vandalisme en overlast op een openbaar sportpark.
 • Bij verhuur aan andere maatschappelijke partijen kan de huurder hierdoor in een bijzondere situatie komen met twee verhurende partijen: de gemeente voor de velden/kleedkamers en de club voor het gebruik van de kantine.

Handleiding MFA-tool

Door het Kenniscentrum Sport en Bewegen is ook een tool ontwikkeld, de handleiding MFA-tool. Deze tool is een hulpmiddel bij het opstarten van een proces dat moet leiden tot realisatie van een multifunctionele accommodatie. De tool is bedoeld voor projectleiders, voor toekomstige huurders/gebruikers van de accommodatie en andere belanghebbenden. Alle stakeholders verkrijgen zo inzicht in welke fase het project zich bevindt. De applicatie helpt bij het definiëren van de functies en gebruik van het gebouw zijn.

Open club

Bij de verschillende manieren om een multifunctionele invulling te geven aan het gebruik van de sportaccommodaties, mag ook zeker de Open Club niet onbenoemd blijven. Een open club kan immers een individuele vereniging zijn, maar is veelal een samenwerking tussen meerdere verenigingen (bijv. op één sportpark) en/of andere sportaanbieders of playgrounds, courts, pleintjes en buurtwerk. Lees alles over de werking en de voordelen van de Open Club.

Inspirerende voorbeelden

Hoe samenwerking voor efficiënter gebruik van de sportaccommodatie in zijn werk kan gaan en welke concrete mogelijkheden het kan bieden, is het nog het best inzichtelijk te maken met verhalen van clubs die het al hebben gedaan. Ter inspiratie noemen we hier nog drie praktijkvoorbeelden: 

1. Wijksportclub Korte Akkeren in Gouda

De gemeente Gouda stelde de vitaliteit van voetbalvereniging ONA veilig door de club een grote rol in de wijk te geven. De eens bloeiende vereniging werd geteisterd door terugloop van leden en was op sterven na dood. Het project kreeg de naam Wijksportclub Korte Akkeren. In twee jaar tijd is het sportpark het kloppend hart in de gelijknamige wijk: een huiskamer. Meer levendigheid op het sportpark heeft een positieve invloed op het behoud van voetballeden, nieuwe voetballeden, meer inkomsten van de kantine, goodwill bij de buurtbewoners en verbetering van de leefbaarheid van de wijk en daarmee ook de positie van de vereniging in de wijk. 

2. WION, korfbalvereniging in Rotterdam

Deze korfbalvereniging uit de Rotterdamse wijk Ommoord is sinds 2014 een Sportplusvereniging. Sportplusverenigingen doen meer dan hun kerntaak: sport verzorgen voor leden. Ze benutten hun maatschappelijke functie ook voor de wijk. WION richt zich, net als alle Sportplusverenigingen, op verschillende doelgroepen op de thema’s gezondheid (Kombifit, Senioren sportief), werk/re-integratie (Bewegen naar werk), participatie (G-Korfbal) en onderwijs (schoolsportactiviteiten). De vereniging heeft een mooi clubhuis, een sporthal, kunstgrasvelden en een grasveld. 

3. AthenA, hockeyvereniging in Amsterdam

De accommodatie van hockeyclub AthenA ligt op sportpark Voorland/Middenmeer in Amsterdam. Het sportpark kenmerkt zich door zijn openheid, aandacht voor beweegvriendelijke en gezonde inrichting (natuurlijke speelplekken, buitenfitness, fiets- en wandelpaden, fruitbomen) en de aanwezigheid van veel sportverenigingen. Het park bestrijkt ongeveer 40 hectare (inclusief beplanting). Het nieuwe clubgebouw van AthenA is een eye-catcher. Het is in 2014 opgeleverd. Naast de hockeyclub maken ook FTSA Fysiotherapie, buitenschoolse opvang Woest Zuid en huiswerkbegeleiding The School gebruik van het pand. Lees hier meer over de succesvolle manier waarop AthenA haar kernwaarden bewaakt.

Innovatieve accommodaties

Ook sportaccommodaties kunnen bijdragen aan de stedenbouwkundige ontwikkeling en hedendaagse ruimtelijke ordening. Dat is nog geen vanzelfsprekendheid. De potentie van sport om betekenisvolle plekken, vol van (inter)actie, aan de stad en haar publieke domein toe te voegen blijft hierdoor grotendeels onbenut. Om die reden is SPORTSPACE opgericht. SPORTSPACE slaat een brug tussen de wereld van ruimte en de wereld van sport en biedt handvatten om sport op een betere manier te integreren in de hedendaagse stad en haar publieke domein. Neem eens een kijkje en laat je inspireren!

Voor wie meer inspiratie zoekt: lees de brochure behorend bij een Deense conferentie over sport en architectuur. 

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: