Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Alcohol en sport

Door NOC*NSF

Alcoholmisbruik in het algemeen en onder jongeren in het bijzonder is een grote bron van zorg in onze maatschappij. De wet is al enkele jaren duidelijk op dit punt: verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is verboden. Zeker sportclubs moeten hier scherp op letten omdat in hun kantines veel jongeren samenkomen. Juist sportclubs hebben echter grote moeite om de wet goed na te leven. 

De sportkantine is dé plek waar je na het sporten rustig kunt genieten en napraten onder het genot van een drankje. Die gezelligheid op de club is voor veel leden belangrijk, maar de leeftijdsgrenzen voor het schenken van alcohol strikt en op de juiste manier naleven, blijkt in de praktijk moeilijk. Op de club zijn nu eenmaal doorgaans veel jongeren aanwezig en de mensen achter de bar zijn vrijwel altijd vrijwilligers, voor wie het lang niet altijd makkelijk is de wet en regelgeving exact te kennen. Die wet is in 2014 op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. In de nieuwe Drank- en Horecawet uit dat jaar was verhoging van de minimale leeftijd voor het gebruik van alcohol van 16 naar 18 jaar de meest in het oog springende regel. Toen is echter tevens vastgelegd dat elke vrijwilliger achter de bar de Instructie Verantwoord Alcohol schenken moet hebben gevolgd. De test, bestaande uit twintig multiple choice-vragen, kunnen vrijwilligers online doen. Wie zestien van de twintig vragen correct beantwoordt, krijgt het certificaat toegestuurd.

Campagne

Om clubs op dit terrein de weg te wijzen is het onder meer zaak de bewustwording over de schadelijke gevolgen van alcohol te vergroten. Juist om die reden lopen momenteel twee grote campagnes: Blijf Helder en een campagne vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met kinderarts Nico van der Lely als boegbeeld. De campagne, die vorig jaar startte en zeker vier jaar blijft lopen, is vooral gericht op het bezoeken van clubs om ter plekke de risico’s van overmatig alcoholgebruik door jongeren uit te leggen en het bieden van concrete handvatten voor een beter alcoholbeleid op de club. Van der Lely, werkzaam in het Reinier de Graaf Ziekenhuis en oprichter van de zogenoemde alcoholpoli’s in Nederland, heeft de consequenties van alcoholmisbruik bij jongeren van dichtbij gezien en put bij de voorlichting op de clubs dan ook veel uit eigen ervaring.

Blijf Helder

Daarnaast is er dus de campagne Blijf Helder, waarmee NOC*NSF en Heineken verantwoord alcoholgebruik bij sportclubs stimuleren. Deelnemende clubs worden in de campagne meegenomen in een traject om in relatief korte tijd zoveel mogelijk verbetering aan te brengen in hun alcoholbeleid in de kantine. Naast promotie van verantwoord alcoholgebruik op de club, krijgen het barpersoneel en de sportclub in het algemeen Tips & Tricks aangereikt om heldere regels op te stellen en worden verenigingen na aanmelding voor de campagne bezocht door een mystery guest. Die geheime bezoeker neemt waar hoe er met alcohol wordt omgegaan op de club en stelt daarover een rapport op. Binnen tien weken komt er nog eens een mystery guest langs en wordt bekeken welke vooruitgang er is geboekt. Aan het einde van het seizoen gaat één club er vandoor met de titel ‘Helderste Club van Nederland’, goed voor twee tickets naar de Olympische Spelen later dit jaar in Rio. Er zijn echter veel meer prijzen te winnen.

Actief werken aan een beter alcoholbeleid op de club helpt. Uit onderzoek in 2011 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat bij sportverenigingen die een actief alcoholbeleid voeren en gebruikmaken van de beschikbare ondersteuningsinstrumenten, nauwelijks meer overtredingen worden geconstateerd.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: