Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wet- en regelgeving

Door NOC*NSF

Nederland doet al vele jaren aan milieuwetgeving en sinds enkele jaren is in de regelgeving ook meer aandacht voor duurzaamheid en het terugdringen van energiegebruik. Vanuit die invalshoek werkt het kabinet nu aan een Omgevingswet, die al deze zaken vanaf 2019 gaat regelen. Tot die tijd zijn er een aantal regelingen die van belang kunnen zijn voor sportverenigingen.

Een eerste regeling is het Activiteitenbesluit, wat algemene milieuregels en regels over de omgevingsvergunning milieu bevat.

Daarnaast is er de Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wet regelt alles over de omgevingsvergunning.

Green Deal

Duurzaamheid is ‘groen’, daarom zou het mooi zijn als groene sportvelden ook duurzaam beheerd worden. Daarvoor is de samenwerkingsovereenkomst ‘Green Deal Sportvelden’ ondertekend. Deze zet zich in om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden.

Meer daarover lees je hier.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: