Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 5: Aan de slag!

Door NOC*NSF

Deel de plannen met je leden en betrokkenen. Geef hen tevens de ruimte om hun mening te geven en biedt hen de mogelijkheid om een actieve rol te spelen in bijvoorbeeld de uitvoer. Maak ze onderdeel van het geheel. Wees duidelijk wat je van de leden vraagt. Draag daarnaast als bestuur uit dat je deze aanpak steunt en volg geïnteresseerd de vorderingen.

Aandachtpunten

1. Zorg voor financiering.

2. Communiceer het plan van aanpak.

3. Begin klein en ga stap voor stap.

4. Ga in gesprek met potentiële partners.

5. Ga in gesprek met de gemeente of provincie.

Het plan van aanpak is opgesteld en het is tijd om aan de slag te gaan. De begroting geeft inzicht in de benodigde financiën. Er zijn verschillende manieren waarop je kan zorgen voor financiering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan crowdfunding en subsidies. Lees hier hoe subsidies aangevraagd kunnen worden. Duurzaamheid kan in de sponsorcommissie een thema zijn om nieuwe bedrijven te enthousiasmeren en zich te binden aan de sportclub. Ook zijn er verschillende organisaties die verenigingen helpen in het realiseren van financiering.

In Stap 4 werd al beschreven dat het belangrijk is om te laten zien wat je doet. Deel de plannen met je leden en betrokkenen. Geef hen tevens de ruimte om hun mening te geven en biedt hen de mogelijkheid om een actieve rol te spelen in bijvoorbeeld de uitvoer. Maak ze onderdeel van het geheel. Wees duidelijk wat je van de leden vraagt. Draag daarnaast als bestuur uit dat je deze aanpak steunt en volg geïnteresseerd de vorderingen.

Maak in de manier van communiceren onderscheid in de verschillende groepen leden. Jongeren weten immers, beter dan volwassenen, hoe zij andere jongeren het beste kunnen bereiken. Zo stel je een communicatieplan op.

Realiseer dat de uitvoer van de in het plan van aanpak geformuleerde acties vaak veel (vrijwillige) tijd vraagt van de leden uit het team. Begin daarom klein en ga stap voor stap.

Bij het maken van het plan van aanpak is duidelijk geworden op welke vlakken een samenwerking met potentiële partners, die zich in de omgeving van jouw club bevinden, van toegevoegde waarde kan zijn. Ga het gesprek aan, aan de hand van gezamenlijke en individuele belangen en streef hierbij naar win-win. Denk ook na over het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Bij Stap 2 werd al beschreven dat jouw gemeente of provincie een belangrijke rol kan spelen bij het verduurzamen van jouw sportaccommodatie. Naast mogelijk stimuleringsmaatregelen en advies, kunt u als club of groep van samenwerkende organisaties invloed proberen uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Ga met de gemeente in gesprek en bespreek wat u voor elkaar kunt betekenen. Hier vindt u tips over hoe u dit aan kunt pakken.

Wist je dat:

  • Er veel verschillende manieren zijn om geld te verdienen!

  • De communicatie richting leden belangrijk is om draagvlak te creëren voor de ontstane plannen!

  • Je leden kan bereiken via de clubwebsite, clubapp, monitor in de kantine, Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, posters, brochures en trainers!

  • Jongeren vaak heel goed weten hoe andere jongeren het beste kunnen worden bereikt!

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: