Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 4: Maak een plan van aanpak

Door NOC*NSF

Aan de hand van de eerder gemaakte analyse ga je aan de slag met het maken van een plan van aanpak. Waarom, hoe, wat, met wie en wanneer zijn de noodzakelijke bouwstenen voor een plan van aanpak.

Aandachtspunten

1. Leg uit waarom.

2. Bepaal wie wat wanneer gaat doen.

3. Bepaal of de club beschikt over de benodigde kennis en competenties.

4. Maak een begroting.

5. Stel een communicatieplan op.

6. Beschrijf de aanpak omtrent monitoring en evaluatie.

Aan de hand van de eerder gemaakte analyse ga je aan de slag met het maken van een plan van aanpak. Waarom, hoe, wat, met wie en wanneer zijn de noodzakelijke bouwstenen voor een plan van aanpak.

Het waarom vat samen wat het nut en de noodzaak is voor jouw club om aan de slag te gaan met het verduurzamen van je vereniging. Bepaal in grote lijnen hoe je ervoor gaat zorgen dat er zowel op korte als lange termijn resultaten worden behaald, hoe breed draagvlak wordt gecreëerd en hoe het project in z’n geheel wordt geborgd binnen bestaand beleid. Laat je hiervoor inspireren door anderen.

Om resultaten te behalen moet duidelijk zijn wat je concreet gaat doen, wie hiervoor verantwoordelijk is, wie het gaat uitvoeren en wanneer de verschillende acties worden uitgevoerd. Ten behoeve van de uitvoer is het goed om te bepalen of de club via de leden en betrokkenen beschikt over de benodigde kennis en competenties. Hierdoor wordt inzichtelijk op welke vlakken een samenwerking met potentiële partners, die zich in de omgeving van jouw club bevinden, van toegevoegde waarde kan zijn.

Aangezien het mogelijk is dat aan sommige acties kosten zijn verbonden is het nodig een begroting op te stellen. Hiermee maak je inzichtelijk welke acties op de korte en/of lange termijn financieel wel en niet mogelijk zijn. Houd hierbij ook rekening met de terugverdientijden van de verschillende acties. Bekijk de besparingstips en zogenoemde quick wins per terugverdientijd: direct, 0-2 jaar en 2-5 jaar. Ook met Waterbespaarders kun je direct aan de slag. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden om de te nemen acties mogelijk te maken. Kijk hiervoor bij Stap 5. Hoewel de besparing meestal wel het eerste aanknopingspunt is, is de intrinsieke motivatie van het bestuur om een betere planeet achter te laten voor volgende generaties belangrijk.

Het is van belang dat het initiatief door de hele vereniging wordt gedragen. Om binnen alle lagen van de club draagvlak te creëren voor de verduurzaming binnen de club, is het belangrijk om te laten zien wat je doet. Stel daarom een communicatieplan op. Hierin staat beschreven hoe je de leden en betrokkenen informeert over de plannen en behaalde resultaten, dit geldt voor zowel de korte en lange termijn.

Bij het maken van het plan van aanpak is het ook goed om stil te staan bij de aanpak omtrent monitoring en evaluatie. Belangrijk is na afloop, maar ook tussentijds, na te gaan hoe een en ander is verlopen. Een goede evaluatie levert op kortere termijn waardevolle informatie op. Hoe eerder er wordt bijgestuurd, des te beter. Sta ook stil bij de borging voor de lange termijn.

Wist je dat:

  • Het uitleggen van nut en noodzaak tot positieve mond-tot-mondreclame kan leiden!

  • Door een planning te maken een hoop tijd kan worden gewonnen!

  • Werken in koppels verbroedert en de prestaties verhoogt!

  • Het plan van aanpak inzicht geeft in de mogelijkheden voor de korte en/of lange termijn!

  • Het plan van aanpak een leidraad is voor het verduurzamen van de sportclub!

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: