Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 3: Kies je team

Door NOC*NSF

Het is van belang dat het initiatief door de hele vereniging wordt gedragen. Met één enthousiasteling binnen jouw vereniging kom je er niet om jouw sportclub voor de langere termijn te verduurzamen. Communiceer over het idee en de plannen, zodat andere enthousiast worden.

Aandachtspunten

1. Maak leden enthousiast.

2. Zoek medestanders.

3. Stel je team samen.

Het is van belang dat het initiatief door de hele vereniging wordt gedragen. Met één enthousiasteling binnen jouw vereniging kom je er niet om jouw sportclub voor de langere termijn te verduurzamen. Communiceer over het idee en de plannen, zodat andere enthousiast worden.

Zoek medestanders die niet alleen enthousiast zijn, maar ook beslissingen mogen en kunnen nemen. Inventariseer welke leden en betrokkenen hiertoe bereid zijn en over welke kennis, ervaring en kwaliteiten zij beschikken. Gebruik hiervoor de ledenkaart. Een inventarisatie van hun netwerk geeft inzicht in externen die vanuit hun expertise mogelijk kunnen worden ingevlogen en met welke partijen er mogelijk kan worden samengewerkt.

Stel een team (commissie) samen van mensen die enthousiast zijn over duurzaamheid en een bijdrage willen en kunnen leveren aan het project. Wijs hierbij een voorzitter aan die verantwoordelijk is en het team aanstuurt. Het team bedenkt plannen, voert deze uit en adviseert het bestuur. Begin met een kleine groep. Je kunt hier een voorbeeldagenda vinden die al houvast kan dienen tijdens het eerste overleg.

Zorg bij de samenstelling van je team voor voldoende diversiteit, zodat je vanuit verschillende invalshoeken kunt inspelen op het verduurzamen van jouw sportclub. Je team bestaat minimaal uit een of meerdere:

  • Bestuursleden (penningmeester).
  • Jeugdleden.
  • Seniorleden.

Houd bij de samenstelling rekening met verschillende vaardigheden en competenties. Heb aandacht voor verschillen, om juist het verschil te maken! De toolkit Bestuurlijke Vernieuwing kan je hierbij helpen.

Wist je dat

  • Het enthousiasmeren van leden kan leiden tot meer vrijwilligers!
  • Aandacht voor verschillen, juist het verschil kan maken!
  • Leden eerder bereid zijn zich vrijwillig in te zetten als zij hiervoor persoonlijk worden gevraagd!

Tool: Voor het verduurzamen van je accommodatie heb je vrijwilligers nodig. Vrijwilligers zijn in het algemeen onmisbaar voor verenigingen. Je kunt hulp krijgen bij het werven van voldoende- en de juiste vrijwilligers.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: